Julkaistu: 02.02.2017 00.00

Sami Hyypiä Akatemia

YLEISTIETOA SHA:N TOIMINNASTA

Sami Hyypiä Akatemia on perustettu Suomen Palloliiton toimintastrategian ja vuosina 2009-2010 toteutetun lajiprosessin lähtökohdista. Akatemian tehtävänä on kehittää suomalaista jalkapalloa kohti kansainvälistä kärkeä yhdessä koko suomalaisen jalkapalloyhteisön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. SHA keskittyy huippujalkapallovaatimusten mukaisen toiminnan kehittämiseen lapsesta aikuiseksi. FC Jazz on ollut mukana Sami Hyypiä Akatemiassa sen perustamisesta lähtien.

Keskeisiä avainvalintoja SHA:n toiminnassa ovat:

  • Pelaajan yksilöllinen kokonaisvaltainen kehittymisen seuranta ja kehittäminen
  • Koulutusten sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen jalkapallovalmennuksen eri kohderyhmille
  • Sähköisen kehittämisympäristön kehittäminen ja käyttö valmennuksen ja koulutuksen tukena
  • Jalkapallon tutkimustoiminnan toteuttaminen ja tiedon jakaminen kentälle

TUTKIMUS

Sami Hyypiä Akatemia toteuttaa jalkapalloon liittyvää tutkimustoimintaa yhdessä Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (Kihu) ja UKK-Instituutin kanssa.

Päätutkimuskohteita ovat:

  • pelaajien kokonaisvaltainen kehittyminen uran eri vaiheissa (tekninen, taktinen, fyysinen, henkinen, sosiaalinen)
  • harjoittelun määrän ja laadun kehittyminen
  • yksilö- ja joukkuepelaamisen kehittyminen
  • vammojen ennaltaehkäisy
  • valmentajan ja valmennuspäällikön osaamisen kehittyminen

Sami Hyypiä Akatemia jakaa tutkittua tietoa kentällä vuosittain toteutettavissa seminaareissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Lisäksi SHA järjestää infotilaisuuksia ympäri Suomea.

MYEWAY

MyEWay on valmennuksen ja valmentajakoulutuksen lähtökohdista rakennettu sähköinen kehittämis- ja oppimisympäristö, joka toimii suojatun yhteyden takana internetissä. MyEWayn monipuolisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää pelaajan kokonaisvaltaisessa kehittymisen seurannassa ja kehittämisessä sekä erilaisten koulutusprosessien tukena. MyEWay mahdollistaa pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden tehokkaan yhteistyön ajasta ja paikasta riippumatta

Pelaajan näkökulmasta MyEWayssä on kaikki tieto, palaute ja materiaali liittyen hänen kehittymiseen, harjoitteluun ja pelaamiseen uran eri vaiheissa. Pelaaja saa MyEWayn kautta arvokasta tietoa omasta kehittymisestään ja tekemisestään sekä omista vahvuuksista ja kehittämiskohteistaan. Valmentajan pelaajalle jakamien pelividoiden ja klippien kautta pelaaja voi analysoida omaa pelaamistaan ja saada palautetta valmentajalta pelaamisensa kehittymisestä.

VIDEOJÄRJESTELMÄ

Eerikkilän Urheiluopiston jalkapallohallissa on kiinteä videokuvausjärjestelmä. Kokonaisuuden avulla voidaan kuvata otteluita ja harjoituksia eri kuvakulmista. Kuvattu materiaali tallentuu videopalvelimelle, josta se voidaan siirtää käytettäväksi ja jatkojalostettavaksi valmentajien käyttöön esim. ulkoisen kovalevyn tai sähköisen ympäristön kautta.

EKKONO-METODI

Sami Hyypiä Akatemia tekee yhteistyötä Espanjalaisen Soccer Services Barcelonan (SSB) kanssa. SSB:n Ekkono-metodia käytetään jalkapallon opettamisessa pelaajille ja valmentajille

Seuran uusimmat