Joukkue

Harell Eemeli
Salko Aleksi
2
Lepistö Juho
3
Nyberg Niila
5
Hohkuri Ville
6
Niemi Alex
7
Lamminen Aaron
8
Kumpula Jesper
9
Luoma Elmo
10
Kumpuniemi Tuomas
13
Falck Konsta
14
Votshenko Eelis
15
Nuurkari Matteus
16
De Oliveira Patrick
17
Huhtala Rasmus
18
Kokko Elias
19
Gustafsson Tuomas
21
Kiili Jalmari
22
Tormonen Eetu
25
Ruuskanen Nestori
27
Iinainen Lauri
29
Tapiainen Olli
31
Söderling Lenni
33
Nurmi Luukas
55
Ketola Vernon
77
Lindfors Johannes
79
Bly Justus
89
Valtonen Jiri
97
Ruuskanen Viljami
99
Viitanen Valtteri

Toimihenkilöt