11
KES
16.30
P8 2015, P8 Taso 3

FC Jazz White - KARHU-FUTIS  1 - 7

Merikarvia, Koulukeskus N A1