19
SYY
18.45
P8 2015, P9 Taso 3

KaPa Black - FC Jazz P2015   2 - 4

Rauma, Raumanmeren TN B