7
HEI
12.20
P9 2015, P9 Taso 3

FC Jazz White - Nasta White  1 - 2

Pori, Toejoki TN B