Julkaistu: 29.08.2017 00.00

Pelaajien säännöt

FC Jazz pelaajien velvollisuudet ja säännöt.doc

1. Johdanto

FC Jazz juniorit on jalkapalloammattilaisuuteen tähtäävä koulutusputki jossa tavoitteet ovat korkealla. FC Jazz juniorit toimii FC Jazz edustusjoukkueen urheilullisen linjan mukaisesti, jossa edustusjoukkueen toimintamallit on sovellettu kullekin ikävaiheelle sopivalla tavalla. Tarkoitus on kasvattaa pelaajaa suunnitelmallisesti ja vähitellen kohti omaa huipputasoa jalkapallossa.

FC Jazz junioreiden toimintaan kuuluu laadukkaan ammattivalmennuksen sekä hyvien harjoitusolosuhteiden järjestäminen, FC Jazz valmentajakoulutus, kokoukset ja opponointi.

FC Jazz junioreita johtaa seuran valmennuksen johtaja joka toimi linkkinä edustusjoukkueeseen. Valmennuksen johtajan tehtäviin kuuluu mm. juniorijoukkueiden laadun valvonta, valmentajien opponointi ja myös kentällä tapahtuva valmennus.

FC Jazz junioreissa seura ja sen joukkue on tärkein asia. Pelaajat ovat osa joukkuetta. FC Jazz junioreissa pelaajat nähdään motivoituneena kehittyä kaikilla osa-alueilla. Näitä osa-alueita ovat tekniset, taktiset, henkiset, sosiaaliset ja fyysiset ominaisuudet. Myös jalkapalloilijan elämäntapa tulee muodostua hyvin vahvaksi jo nuorena jos haluaa päästä jalkapalloammattilaiseksi. FC Jazz juniorit panostaa laadukkaaseen toimintaan. Laadukas toiminta kaikessa on kehittymisen avainasia.

Tällä asiakirjalla on tarkoitus ohjeistaa pelaajaa toimimaan FC Jazz junioreiden tavalla.

2. Pelaajien vastuut, velvollisuudet ja säännöt

Pelaajien suurin vastuu ja velvollisuus on harjoitella ja pelata keskittyneesti ja motivoituneesti sekä hoitaa myös muu elämä mallikkaasti jotta kehittyminen jalkapallossa tapahtuu optimaalisesti. Ravinto, lepo ja koulu sekä perhe ja ystävät ovat tärkeitä asioita nuorelle jalkapalloilijalle. Kaikki tulee hoitaa mahdollisimman hyvin. FC Jazz juniorit tarjoaa ohjeistukset joita tulisi noudattaa mahdollisimman hyvin, jotta pelaajasta kasvaa henkisesti tasapainoinen ja jalkapalloilijan elämäntapoja noudattava FC Jazz pelaaja.

3. Pelaajien säännöt

Pelaajien säännöt ovat luotu niin että ne tukevat joukkueen ja seuran laadukasta toimintaa. Kurinpidolliset toimenpiteet käsitellään yksilön, ryhmän, joukkueen ja/tai seuran kesken ja joukkueen edun mukaisella tavalla valmentajan päätöksestä.

Turnauksiin ja leireille luodaan tapahtumakohtaiset säännöt.

3.1 Säännöt yleisestä käytöksestä

 • Pelaajat käyttäytyvät joukkueen tapahtumissa hyviä käytöstapoja noudattaen. Pelaajien tulee kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöön.
 • KAIKENLAINEN KIUSAAMINEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!
 • Kiusaamistapauksissa pelaaja on velvollinen ilmoittamaan valmentajalle.
 • Pelaajien tulee osoittaa kunnioitusta omia, vastustajaa sekä tuomaria kohtaan. Tämä tarkoittaa varsinkin tahallisia vahingoittamisyrityksiä harjoituksissa ja peleissä.
 • Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen on kiellettyä seuran ja joukkueen tapahtumissa.

3.2 Säännöt peli ja harjoitustapahtumiin

 • Valmentaja määrittää pelaajille varusteet harjoitus ja pelitapahtumiin joita pelaajat noudattavat.
 • Harjoituksiin ja peleihin saavutaan oikeaan aikaan. Joukkueen valmentajat ilmoittavat harjoituksiin ja peleihin saapumisajan.
 • Perusohjeistuksena harjoituksiin saavutaan 15 min ennen harjoitustapahtuman alkua.
 • Perusohjeistuksena kotiotteluihin kokoonnutaan tuntia ennen ottelun alkamisaikaa.
 • Poissaoloista tai myöhästymisestä ilmoitetaan puhelimitse heti kun este tulee tietoon.
 • Tullessaan harjoituksiin pelaajat tervehtivät valmentajat ja muut seuran lähellä olevat henkilöt. Pelaajien tulee jättää itsestään positiivinen ja varma kuva.
 • Peleissä ja harjoituksissa kuunnellaan valmentajan ohjeita ja toteutetaan niitä parhaansa mukaan.
 • Harjoituksiin ja peleihin saavutaan ilman nappulakenkiä ja lähdetään ilman nappulakenkiä.
 • Pelaajilla on suotava olla aina harjoituksissa ja peleissä mukana vaihtovaatteet ja lenkkarit.

4. Valmentajan ohjeistus pelaajan kurinpidollisiin toimenpiteisiin

Toistuvasta huonosta käytöksestä, ilmoittamatta myöhästelystä tai poissaoloista valmentaja toteuttaa seuraavaa kurinpidollista mallia:

1.Henkilökohtainen varoitus pelaajalle.

2.Poistaminen tapahtumasta. Valmentaja ilmoittaa toimenpiteestä myös vanhemmille.

3.Väliaikainen kielto osallistua joukkueen tapahtumiin. Valmentaja määrittää miten kauan pelaajalla on kielto (joka riippuu sääntörikkomuksen vakavuudesta) ja tiedottaa pelaajan vanhempia.

Jokaisessa toimenpiteessä valmentaja nimeää mitä teki väärin ja miten pitää asia parantaa.

5. Pelaajien vastuut ja velvollisuudet

Pelaajien vastuut ja velvollisuudet ovat luotu niin, että ne tukevat joukkueen ja seuran laadukasta toimintaa. Vastuiden ja velvollisuuksien suorittamattomuus ja huonosti hoitaminen haittaavat kehitystä. Valmentaja tekee omaa laadukasta valmennustyötään ollessaan kentällä pelaajien kanssa. Muuna aikana vastuu jää pelaajalle itselleen sekä hänen vanhemmilleen.

5.1 Yleinen käytös

Seuran asusteissa esiintymiseen tulee kiinnittää huomiota. Pelaajat ovat esimerkkejä myös seuran ulkopuolisille ihmisille jotka saavat myös pelaajien käytöksen kautta käsityksen seuran ja joukkueen toiminnasta. Pelaajat luovat itsestään kuvan muille käytöksellään.

5.2 Koulu ja jalkapallo

 • Jalkapallon pelaaminen ei häiritse koulunkäyntiä eikä koulunkäynti häiritse jalkapalloa, molemmissa voi olla hyvä ja oma toiminta ratkaisee mille tasolle kehittyy.
 • Pelaaja (ja pelaajan vanhempi) on päätöksen edessä, milloin tulee jättää harjoitukset väliin ja lukea tärkeään koulutehtävään tai milloin tulee jättää koulupäivä väliin ja osallistua leirille tai muuhun jalkapallotapahtumaan.
 • Koulun tehtävät ja velvoitteet tulee hoitaa mallikkaasti ennen määräaikaa jotta jalkapallossa kehittyminen ei tästä kärsi.

5.3 Varusteet ja asusteet

 • Joukkueen tapahtumissa käytetään joukkueen ja urheilu/jalkapallo tapahtumiin tarkoitettuja varusteita, vanhempien on hyvä tarkistaa että pelaajalla on oikea varustus mukana. Valmentaja määrittää miten pukeudutaan harjoituksiin ja peleihin sekä muihin tapahtumiin.
 • Jalkapallokengät ja muut varusteet tulee olla oikeanlaiset ja huolletut joka tapahtumaa varten. Varusteet huolletaan jokaisen käytön jälkeen.

5.4 Harjoittelu ja palautuminen

 • Oikeanlaisella harjoittelun ja palautumisen määrällä oikeaan aikaan voidaan parantaa suoritusta merkittävästi, väärällä harjoittelun ja palautumisen määrällä väärään aikaan voidaan heikentää suoritusta merkittävästi. Harjoitella voi paljon ja useasti mutta myös muut asiat tulee tehdä mallikkaasti (lepo, ravinto ja koulu sekä muut välttämättömät velvollisuudet)
 • Pelkkä joukkueen kanssa harjoittelu ei riitä parhaaseen kehittymiseen vaan myös omalla ajalla voi ja tulee harjoitella.
 • Omalla ajalla voi harjoitella mitä tahansa ominaisuutta: teknisiä, taktisia, henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia, myös palauttava harjoittelu tulee huomioida.

5.5 Ravinto ja nesteytys

 • Oikeanlaisella ravinnolla tai nesteellä oikeaan aikaan voidaan parantaa suoritusta merkittävästi, vääränlaisella ravinnolla ja nesteellä väärään aikaan voidaan heikentää suoritusta merkittävästi
 • Monipuolinen kotiruoka on urheilijan tärkein ateria, se edistää suorituskykyä.
 • Välipaloja voi nauttia päivän mittaan useasti, niiden ei kuitenkaan tulisi korvata päivän pääruokailuja. Tärkeät hetket välipaloille ovat tarvittaessa harjoituksia tai peliä ennen ja ehdottomasti harjoitusten tai pelin jälkeen!

5.6 Uni ja lepo

 • Riittävä lepo ja elimistön hyvä vireystila on edellytys hyvälle suorituskyvylle
 • Lepo on osa palautumista ja sitä kautta kehittymistä
 • Säännöllinen unirytmi parantaa suorituskykyä (tietty nukkumaanmeno aika ja heräämisaika)
Seuran uusimmat