Joukkue

Luodetlahti Jalmari
3
Nyberg Niila
5
Hohkuri Ville
7
Lamminen Aaron
8
Kumpula Jesper
9
Ohvo Luukas
10
Kumpuniemi Tuomas
11
Valtonen Jiri
12
De Oliveira Patrick
14
Votshenko Eelis
15
Mäkinen Topias
18
Kokko Elias
19
Gustafsson Tuomas
21
Kiili Jalmari
25
Ruuskanen Nestori
26
Ruusela Joonas
28
Haapala Kaarlo
29
Tapiainen Olli
30
Rajala Hugo
31
Söderling Lenni
33
Nurmi Luukas
55
Ketola Vernon
66
Fawaz Adam
79
Bly Justus
82
Salko Aleksi
97
Ruuskanen Viljami

Toimihenkilöt